Педагогічний стаж – Всеукраїнська асоціація кадровиків. Яке мінімальне педагогічне навантаження зараховується у спеціальний педагогічний стаж при роботі за сумісництвом у приватному навчальному закладі?

Содержание

Педагогічний стаж для надбавок за вислугу років: правила обчислення

Педагогічний стаж являє собою сумарну тривалість трудової діяльності працівників в освітніх закладах на посадах, пов’язаних з навчальним процесом. Його правильний підрахунок набуває особливого значення у зв’язку з тим, що сума, яку педагогічні та науково-педагогічні працівники отримують за свою роботу, зростає пропорційно тривалості педагогічного стажу ― адже для таких працівників чинним законодавством передбачені щомісячні надбавки за вислуги років. Отож, наразі з’ясуємо, кому саме та в якому розмірі встановлюються такі надбавки.

Порядок виплати надбавок за вислугу років  педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78 (далі ― Порядок № 78). Дія зазначеного Порядку поширюється на працівників, зазначених в Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 (

далі ― Перелік № 963), і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

Відповідно до п. 1 Порядку № 78 педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти  виплачуються щомісячні надбавки за вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи в таких розмірах:

― понад 3 роки — 10 відсотків;

― понад 10 років — 20 відсотків;

― понад 20 років — 30 відсотків.

Періоди трудової діяльності, що зараховуються до стажу педагогічної роботи, відображені у Таблиці:

№ з/п

Період роботи, який зараховується до стажу педагогічної роботи

Особливості зарахування

1.

Робота на посадах, передбачених Переліком № 963

У тому числі й робота на відповідних посадах у закладах освіти СРСР

2.

Робота на посаді старшого піонервожатого

У період до 1 квітня 1991 року

3.

Робота на посаді військового керівника та керівника допризовної підготовки

У період до 1 вересня 1994 року

4.

Час, впродовж якого виконувалися обов’язки батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу

 

 

У тому числі й робота на відповідних посадах у закладах освіти СРСР

 

 

5.

Робота на посаді групової медичної сестри дитячих ясел та ясел-садків.

6.

Час роботи в спортивних школах усіх типів на посадах керівників, їх заступників з основного виду діяльності, тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів, акомпаніаторів та на посадах тренерів-викладачів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, тим науково-педагогічним працівникам, які працюють за профілем у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації, керівників фізичного виховання, викладачів фізичної культури вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, учителів фізкультури, керівників гуртків, секцій та інших форм гурткової роботи, які працюють в загальноосвітніх навчальних закладах, і педагогічних працівників, що працюють за профілем у позашкільних та дошкільних навчальних закладах

 

7.

Період роботи викладачами професійно-теоретичної підготовки, старшими майстрами та майстрами виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів за відповідною професією (спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг

8.

Робота на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників за межами України

Якщо міжнародними угодами (договорами) передбачено зарахування даної роботи до стажу, необхідного для призначення трудових пенсій

9.

Викладацька робота в навчальних закладах не за основним місцем роботи

Зараховуються місяці, впродовж яких проводилася викладацька робота, за умови її обсягу не менше ніж 180 годин на навчальний рік

10.

Робота на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників за сумісництвом

Зараховується період роботи на цих посадах з обсягом  не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати)

11.

Час перебування громадян України на військовій службі

12.

Час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

13.

Час відпустки по догляду за дитиною до шести років без збереження заробітної плати

Основним документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова книжка, а також інші документи, які  відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

Розмір надбавки за вислугу років змінюється з місяця, наступного за тим, в якому виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного та правильного розрахунку стажу, знаходяться в навчальному закладі чи установі освіти, або з дня подання працівником таких документів.

На практиці у навчальних закладах документи, потрібні для встановлення стажу педагогічної роботи та нарахування надбавки за вислугу років, переглядаються щорічно на всіх працівників, завдяки чому кадровики та бухгалтера не витрачають час протягом року на виявлення тих працівників, у яких з’являється право на таку надбавку чи збільшується її відсоток. Здійснюється це шляхом створення тарифікаційної комісії, яка й вирішить ці питання, але для цього слід буде вчинити наступні дії:

 1. Наприкінці поточного навчального року (тобто у травні – червні ― залежно від навчального  закладу)  створити тарифікаційну комісію на наступний навчальний рік, повноваження та діяльність якої затвердити відповідним наказом (Зразок 1).
 2. До складу тарифікаційної комісії включити керівника навчального закладу, голову профспілкового комітету та інших працівників. Кількість членів комісії повинна бути непарною.
 3. На кожного працівника закладу освіти завести картку-довідку з нарахування стажу педагогічної роботи у довільній формі, до якої включити періоди трудової діяльності, розмір надбавки за вислугу років та дату, на яку зроблено розрахунок стажу. Раз на рік ознайомлювати працівника з даними записами.
 4. Скласти протокол про підсумки роботи комісії і завірити його підписами членів комісії та затвердити керівником закладу освіти (Зразок 2).
 5. Узагальнити результати роботи комісії наказом, скласти тарифікаційну відомість на відповідний навчальний рік, як додаток до наказу. Ознайомити кожного працівника з наказом та тарифікаційною відомістю під підпис.

Зразок 1

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 55 

НАКАЗ

14.05.2013 р.                                                             м. Черкаси                                                         № 245

Про створення тарифікаційної комісії

на 2013 – 2014 навчальний рік

З метою правильності визначення педагогічного стажу роботи працівників та встановлення їм надбавки за вислугу років,

НАКАЗУЮ:

1. Призначити тарифікаційну комісію у складі:

Голова: Миколайчук І. В., директор;

Секретар: Тимченко О. Р., вчитель географії;

Члени комісії: Білоус М. Т., заступник директора з навчально-виховної роботи; Сергієнко Л. С., вчитель біології; Марченко О. Д., голова профспілкового комітету.

2. Тарифікаційній комісії:

2.1. Провести перевірку усіх трудових книжок працівників навчального закладу. Ознайомити під підпис кожного співробітника із записами його трудової книжки.

Термін: до 14.06.2013 р.                                                                       Відповідальний: Білоус М. Т.

2.2. Здійснити перевірку документів про освіту, даних про педагогічний стаж, встановлення кваліфікаційних категорій та присвоєння педагогічних звань.

Термін: до 14.06.2013 р.                                                                       Відповідальний: Білоус М. Т.

2.3. Ознайомити під підпис у тарифікаційній відомості на 2013 – 2014 навчальний рік кожного працівника.

Термін: до 03.09.2013 р.                                                                       Відповідальний: Тимченко О. Р.

3. Комісії провести необхідну роботу та надати матеріали для узгодження з профспілковим комітетом.

Термін: 01.07.2013 р.                                                                             Відповідальний: Тимченко О. Р.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор                                         

      Миколайчук                                       І. В. Миколайчук

 

Зразок 2

Протокол № 1 

Засідання тарифікаційної комісії  

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 55 

12.06.2013 р.

Голова: Миколайчук І. В., директор;

Секретар: Тимченко О. Р., вчитель географії;

Члени комісії: Білоус М. Т., заступник директора з навчально-виховної роботи; Сергієнко Л. С., вчитель біології; Марченко О. Д., голова профспілкового комітету.

Порядок денний:

Про встановлення педагогічного стажу роботи працівників.

СЛУХАЛИ:

Білоус М. Т., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка доповіла про встановлення педагогічного стажу роботи працівників закладу освіти.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити стаж роботи педагогічних працівників закладу освіти станом на 12 червня 2013 року:

з/п

ПІБ

Загальний стаж

Педагогічний стаж

днів

місяців

років

днів

місяців

років

1.

Іванова Н. М.

18

3

15

12

05

9

2.

Петрова С. О.

21

11

8

21

11

8

3.

……..

 

 

 

 

 

 

 

Голова                                                   Миколайчук                                      І. В. Миколайчук

Секретар                                               Тимченко                                           О. Р. Тимченко

Члени комісії:                                        Білоус                                                М. Т. Білоус 

                                                              Сергієнко                                          Л. С. Сергієнко

                                                              Марченко                                          О. Д. Марченко   

 

На практиці досить часто виникають питання щодо розрахунку педагогічного стажу для нарахування надбавок, наприклад:

Чи зараховується до педагогічного стажу час навчання у вищому навчальному закладі?

Слід памятати, що відповідно до Порядку № 78 до стажу для встановлення надбавок включається тільки період педагогічної роботи, тобто період навчання не враховується.

З якого періоду відпустка для догляду за дитиною до досягення нею трирічного віку не зараховується до педагогічного стажу?

Законодавством не передбачено призупинення перебігу нарахування педагогічного стажу на час якогось періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Як підтвердити педагогічний стаж, якщо в трудовій книжці відсутній запис викладацької роботи за сумісництвом?

Трудова книжка є основним документом для визначення стажу роботи, але не єдиним. В цьому разі до тарифікаційної комісії необхідно надати довідку про роботу за сумісництвом в іншому освітньому закладі.

Наприкінці ще раз підкреслимо, що Порядком № 78 передбачені правила обчислення педагогічного стажу тільки для встановлення надбавок за вислугу років.

 

Надія БРАТАНІЧ,

керівник консалтингової групи

kadrhelp.com.ua

Що входить до педагогічного стажу? Стаж педагогічної діяльності

Педстаж (педагогічний стаж) необхідний для всіх,хто пов’язаний з цією трудовою діяльністю. По-перше, педагогічні працівники, будь то вихователі або вчителі в школах і вищих навчальних закладах, за відпрацьовані роки будуть отримувати певні пенсійні виплати. Чим більший стаж і вища кваліфікація, тим гідніше пенсія. По-друге, педстаж грає важливу роль у визначенні заробітної плати. Як правило, відпрацьовані роки показують досвід і кваліфікацію педагога, тому на його послуги буде більший попит з високою зарплатою. У цій статті ми поговоримо про те, що входить до педагогічного стажу.

суть терміна

Педстаж — це обчислення відпрацьованих років в сферіосвіти. Педагогічний стаж є сумою всіх робочих днів. При цьому в обчислення цього стажу входить працю в установах, пов’язаних з навчальним процесом. Наприклад, кухар в загальноосвітній школі не буде отримувати педстаж, так як не є представником педагогічної професії, а ось вихователь, лаборант, вчитель, заступник або лектор відносяться до освітньої діяльності відповідно до законодавства.

Що входить в педстаж

Багато хто задається питанням: «Що входить до педагогічного стажу?». Щоб докладніше відповісти на дане питання, потрібно звернутися до виписки із законодавства РФ.

Обчислення робочих днів, які відносяться допедстажу, починаються з того моменту, як педагог укладає договір з будь-яким навчальним закладом. При цьому інша педагогічна діяльність не враховується при підрахунку. Як правило, професіонал повинен влаштуватися на роботу саме до навчального закладу, уклавши попередньо офіційно трудовий договір. Інша педагогічна діяльність, яка не входить в загальний стан законодавства, що не буде обчислюватися як трудовий стаж. Наприклад, педагог, який займається репетиторством, не має право отримувати трудовий стаж в сфері освіти.

Що входить в педстаж:

 • Кількість відпрацьованих днів в сфері освіти або загальний трудовий стаж.
 • Безперервний стаж роботи для вчителів початкових класів.

Для чого потрібен педстаж

В першу чергу потрібно розуміти, щопедагогічний стаж — це спеціальний термін, який відноситься лише до деяких категорій діяльності. Наприклад, до спеціального стажу відносять сільськогосподарську діяльність, промисловість, медицину і освіту. Педстаж, як і будь-яка офіційна трудова діяльність, дає право на отримання пенсії.

Що таке загальний стаж

Це термін неодноразово використовуються приоформленні пенсії. Також його неодноразово називають страховим стажем. Суть загального стажу проста: людина з педагогічною освітою працює в навчальному закладі тривалий термін. Частина відпрацьованого часу зіграє важливу роль при підрахунку пенсії. Відповідно до законодавства, загальний стаж обчислюється за відпрацьовані роки до 2002 року. Після 2002 року пенсія нараховується за рахунок пенсійних внесків, які людина перераховував протягом всіх відпрацьованих років.

Головні особливості загального стажу

 1. Працівник зобов’язаний відпрацювати не менше 6 років, щоб трудовий стаж допоміг нарахування пенсії.
 2. Після шести років роботи щороку будедодавати по невеликому відсотку, який впливає на розмір пенсії. Саме тому вигідно працювати за професією тривалий час, щоб мати високу кваліфікацію, рекомендаціями і тривалим педагогічним стажем.
 3. У законодавстві неодноразово використовується термін «страховий стаж», який нічим не відрізняється від основного поняття загального трудового стажу.
 4. У 2015 році були внесені зміни в законодавство, які свідчать, що при оформленні пенсії будуть враховуватися і відпрацьовані роки, і кваліфікація, і внесені суми в особистий пенсійний фонд.
робота виклада

uk.stuklopechat.com

Що входить до педагогічного стажу? Стаж педагогічної діяльності

Педстаж (педагогічний стаж) необхідний для всіх,хто пов’язаний з цією трудовою діяльністю. По-перше, педагогічні працівники, будь то вихователі або вчителі в школах і вищих навчальних закладах, за відпрацьовані роки будуть отримувати певні пенсійні виплати. Чим більший стаж і вища кваліфікація, тим гідніше пенсія. По-друге, педстаж грає важливу роль у визначенні заробітної плати. Як правило, відпрацьовані роки показують досвід і кваліфікацію педагога, тому на його послуги буде більший попит з високою зарплатою. У цій статті ми поговоримо про те, що входить до педагогічного стажу.

суть терміна

Педстаж — це обчислення відпрацьованих років в сферіосвіти. Педагогічний стаж є сумою всіх робочих днів. При цьому в обчислення цього стажу входить працю в установах, пов’язаних з навчальним процесом. Наприклад, кухар в загальноосвітній школі не буде отримувати педстаж, так як не є представником педагогічної професії, а ось вихователь, лаборант, вчитель, заступник або лектор відносяться до освітньої діяльності відповідно до законодавства.

Що входить в педстаж

Багато хто задається питанням: «Що входить до педагогічного стажу?». Щоб докладніше відповісти на дане питання, потрібно звернутися до виписки із законодавства РФ.

Обчислення робочих днів, які відносяться допедстажу, починаються з того моменту, як педагог укладає договір з будь-яким навчальним закладом. При цьому інша педагогічна діяльність не враховується при підрахунку. Як правило, професіонал повинен влаштуватися на роботу саме до навчального закладу, уклавши попередньо офіційно трудовий договір. Інша педагогічна діяльність, яка не входить в загальний стан законодавства, що не буде обчислюватися як трудовий стаж. Наприклад, педагог, який займається репетиторством, не має право отримувати трудовий стаж в сфері освіти.

Що входить в педстаж:

 • Кількість відпрацьованих днів в сфері освіти або загальний трудовий стаж.
 • Безперервний стаж роботи для вчителів початкових класів.

Для чого потрібен педстаж

В першу чергу потрібно розуміти, щопедагогічний стаж — це спеціальний термін, який відноситься лише до деяких категорій діяльності. Наприклад, до спеціального стажу відносять сільськогосподарську діяльність, промисловість, медицину і освіту. Педстаж, як і будь-яка офіційна трудова діяльність, дає право на отримання пенсії.

Що таке загальний стаж

Це термін неодноразово використовуються приоформленні пенсії. Також його неодноразово називають страховим стажем. Суть загального стажу проста: людина з педагогічною освітою працює в навчальному закладі тривалий термін. Частина відпрацьованого часу зіграє важливу роль при підрахунку пенсії. Відповідно до законодавства, загальний стаж обчислюється за відпрацьовані роки до 2002 року. Після 2002 року пенсія нараховується за рахунок пенсійних внесків, які людина перераховував протягом всіх відпрацьованих років.

Головні особливості загального стажу

 1. Працівник зобов’язаний відпрацювати не менше 6 років, щоб трудовий стаж допоміг нарахування пенсії.
 2. Після шести років роботи щороку будедодавати по невеликому відсотку, який впливає на розмір пенсії. Саме тому вигідно працювати за професією тривалий час, щоб мати високу кваліфікацію, рекомендаціями і тривалим педагогічним стажем.
 3. У законодавстві неодноразово використовується термін «страховий стаж», який нічим не відрізняється від основного поняття загального трудового стажу.
 4. У 2015 році були внесені зміни в законодавство, які свідчать, що при оформленні пенсії будуть враховуватися і відпрацьовані роки, і кваліфікація, і внесені суми в особистий пенсійний фонд.

Що таке безперервний стаж

Незважаючи на те що безперервний стажпедагогічної діяльності вже давно не використовується в законодавчих зведеннях, він все одно грає важливу роль при нарахуванні пенсії. Це важливий момент. Як вже було сказано вище, робота вчителем початкових класів впливає на обчислення трудового стажу. Наприклад, якщо кількість учнів випускного класу початкової школи помітно скорочується, школі буде необхідно поєднати кілька класів, а будь-якого викладача ско

uk.trendexmexico.com

Встановлюємо надбавку за вислугу років педагогічним працівникам. Бюджетна бухгалтерія, № 38, Жовтень, 2017

Виплати, пов’язані зі спеціальним стажем роботи, гарантуються державою. До таких виплат, зокрема, належить надбавка за вислугу років педагогічним працівникам, яка встановлюється відповідно до законодавства. Про те, працівникам яких категорій виплачують зазначену надбавку, які особливості обчислення «надбавочного» стажу для її встановлення та про порядок її нарахування піде мова у нашому матеріалі. Також ми окремо розглянемо нестандартні ситуації, які виникають при визначенні «надбавочного» стажу педагогічним працівникам.

Порядок виплати «вислужної» надбавки

Виплата надбавки за вислугу років педагогічним працівникам передбачена ч. 4 ст. 61 Закону про освіту та Порядком № 78.

Така надбавка нараховується у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування інших надбавок і доплат. Утім, якщо працівникові належить підвищення окладу, то «вислужну» надбавку розраховують виходячи з новоутвореного посадового окладу, ставки заробітної плати. Про це, зокрема, зазначено у п. 34 Інструкції № 102.

«Вислужна» надбавка виплачується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Вона враховується у разі обчислення середнього заробітку, який зберігається за педагогічним працівником відповідно до чинного законодавства на час відпустки, на період тимчасової непрацездатності, у разі призначення пенсій та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

У разі коли педпрацівники виконують роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (

i.factor.ua

Як вираховується педагогічний стаж?

Доброго дня! Дайте будь-ласка розяснення у такому питанні. Питання 1. Я з 1986 р. по 1999 р. працював на основній роботі на підприємстві та за сумісництвом працював вчителем в музичній школі. Чи зараховується робота за сумісництвом як педагогічний стаж роботи? Питання 2. З 1999 р. по 2014 працював вчителем в тій же музичній школі, як на основній роботі, але напівставки (8 годин на тиждень). Чи можливо цей період зарахувати до педагогічного стажу? Знайомий юрист каже що для визначення питання — чи є стаж педагогічним, законодавчо визначено кількість викладацьких годин які має викладати вчитель щоб стаж зараховувався як педагогічний, але законодавчий акт мені не називає. Чи існує взагалі такий Закон, постанова, і т.д.? Які умови зарахування стажу саме як педагогічного і в якому нормативно правовому акті це зазначено?

Відповідь юридичного консультанта:

При відповіді на Ваші питання необхідно визначити два аспекти. По-перше, наявність певного педагогічного стажу наділяє особу правом на додаткову надбавку за вислугу років. По-друге, особа з достатнім педагогічним стажем має право на пенсію за вислугу років.

Відповідаючи на перше питання, необхідно зауважити наступне. Статтею 57 Закону України «Про освіту» запроваджено гарантію виплати педагогічним та науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років. Відповідно до п. 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників (далі — стаж педагогічної роботи) зараховується час роботи на посадах, передбачених переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963. Посада вчителя зазначеним переліком передбачена.

Крім того, згідно п. 4 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних закладах обсягом не менше ніж 180 годин на навчальний рік, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота. Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи працювали за сумісництвом на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується період роботи на цих посадах. Відтак, Ваша робота вчителем за сумісництвом зараховується до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років, за умови виконання вимог, передбачених п. 4 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти.

Відповідаючи на друге питання, необхідно врахувати положення вищезазначених нормативно-правових актів. Оскільки в такому випадку Ви працюєте вчителем за основним місцем роботи, то відповідно підпадаєте під дію п. 2 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, тобто маєте право на надбавку за вислугу років на загальних підставах. При цьому застосовується п. 8 Порядку, відповідно до якого у разі коли педагогічні та науково-педагогічні працівники виконують роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи).

Стосовно права на пенсію за вислугу років слід зазначити наступне. За змістом п. 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» положення Закону України «Про пенсійне забезпечення» застосовуються в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років. Відповідно до п. «е» ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку. Такий Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. N 909 і, зокрема, передбачає таку посаду як вчитель музичної школи. Зазначеними нормативно-правовими актами зайняття такої посади не ставиться в залежність від того, відбувається воно як основне місце роботи чи робота за сумісництвом, однак органи Пенсійного фонду України нерідко відмовляють у оформленні такої спеціальної пенсії за вислугу років, якщо особа займала цю посаду за сумісництвом, у зв’язку з чим виникає потреба у зверненні до суду.

консультацію надав

юрист юридичної компанії «Правова група «ЮСТА»

Ромащенко Іван

Безкоштовна юридична консультація онлайн

06.03.2015

weareukrainians.com

Педагогічний та науковий стаж: який ураховувати для надбавки за вислугу років. Оплата праці, № 7, Квітень, 2015

Науково-педагогічний працівник має досвід роботи наукового працівника. Чи зараховується період роботи на нау­кових посадах до педстажу для виплати надбавки за вислугу років? Чи зараховується час роботи на посадах науково-педагогічних працівників до наукового стажу для виплати надбавки за вислугу років науковим працівникам?

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджено постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78. Згідно з п. 2 цього Порядку до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років як педагогічним, так і науково-педагогічним працівникам зараховується час роботи на посадах науково-педагогічних і педагогічних працівників, перелік посад яких затверджений постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963, а також деякі інші види діяльності.

Зверніть увагу! Зарахування до такого стажу періодів роботи на посадах наукових працівників, які часто передують роботі на посадах науково-педагогічних працівників або ж протікають у періоди між цією роботою, зазначеним Порядком про виплату надбавок за вислугу років не передбачено.

У той же час відповідно до Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи, затвердженого постановою КМУ від 14.04.2004 р. № 494, до стажу наукової роботи, що дає право на встановлення надбавки за стаж наукової роботи, науковим працівникам зараховується час роботи, зазначений у ст. 223 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII, а саме час роботи на посадах науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

i.factor.ua

Педагогічний стаж для виплати надбавки за вислугу років. Бюджетна бухгалтерія, № 10, Березень, 2016

Прошу надати роз’яснення з питання зарахування роботи на посаді інспектора-методиста до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років. З 01.11.84 р. по 29.01.88 р. я працювала інспектором-методистом Сокальського райметодкабінету. Чи зараховується робота на цій посаді до педагогічного стажу?

Нормативним актом, що регулює це питання, є Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78 (далі — Порядок № 78). Відповідно до п. 6 цього Порядку основним документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова книжка та інші документи (витяги з наказів, відомостей про виплату заробітної плати тощо), що відповідно до чинного законодавства підтверджують спеціальний стаж роботи. Тому важливо, яка саме посада вказана у трудовій книжці.

Педагогічний стаж являє собою сумарну тривалість трудової діяльності працівників в освітніх закладах на посадах, пов’язаних з навчальним процесом.

Згідно з п. 2 Порядку № 78 до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників (стаж педагогічної роботи) зараховується час роботи на посадах, передбачених Переліком, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963.

Цей Перелік містить вичерпний список посад, що належать до педагогічних. Так, наприклад, посада методиста належить до педагогічних працівників (абз. 3 цього Переліку), а ось такої посади, як інспектор-методист, у вищезазначеному Переліку немає.

Враховуючи зазначене вище, можна зробити висновок: до

i.factor.ua